Poradenstvo

 

Úvodom

Pre občana stavebníka a záujemcu o vykurovanie tepelným čerpadlom je táto problematika dosť neznáma.

Stále sa zdá, že cena za tepelné čerpadlo je príliš vysoká.

Napokon, na "poslednom" mieste sú predovšetkým financie.

V našom poradenstve ponúkame súbeh činností, ktoré majú zákazníkovi vysvetliť a pomôcť v rozhodovaní, či tepelené čerpadlo je vhodná technológia a investícia. Ak áno, navrhnúť taký model a výkon, aby splňoval požiadavky na vykurovanie (chladenie) a prípravu teplej vody.

 

1. Tepelné straty domu - sú rozhodujúci parameter určujúci požiadavky na vykurovací výkon tepelného čerpadla! V spolupráci so záujemcom spracujeme výpočet teplených strát objektu pre príslušné klimatické pásmo, s prihliadnutím na charakter zástavby (osamelo stojaci dom, veterná oblasť, ...). Používame "kúrenársky" SW ForFox Univenta (free), rešpektujúci STN EN 12831. V príklade (viď .....) sú spočítané tepelné straty pre modelový RD model 1 - bungalov 140m2,  3. teplotné pásmo (sever), vonk. výpočtová teplota -16st.C, vnútorná teplota an bloc +21st.C. Samostatne stojaci, veterné podmienky. Bez rekuperácie. Koeficient vetrania K=0,5 v zmysle STN 12831 (50% výmeny  vzduchu/hod).

Konštrukcie: steny Ytong Lambda 30 + PPS 110, podlaha izolácia 110EPS, strop NB 350, okná 3-sklo 20m2 ztoho 2x FR. okná, Dvere vonkajšie + garážové. Prirážka tepelné mosty 5%.

 

2. Ročná spotreba tepelnej energie na vykurovanie (chladenie) a prípravu teplej vody.

Pre ilustráciu je nižšie (viď odkaz ..... ) uvedený výpočet spotreby pre RD model 1 - bungalov 140m2. Qts=6kW/-16st.C, počet osôb v domácnosti = 4.

a) podľa tepelných strát sa spočíta spotreba tepla na vykurovanie za rok (Qvyk = 11.466kWh). Do úvahy sa berú aj tepelné zisky (slnečné, vlastné). Podľa počtu osôb sa spočíta množstvo tepla potrebného na prípravu teplej vody za rok (Qtv = 3934,7kWh) . Súčet je celková spotreba tepla na vykurovanie a prípravu TV (Qc = 15,401 MWh). 

b) náklady na vykurovanie a teplú vodu (elektrokotol 1771 EUR / tepelné čerpadlo 590 EUR)

c) porovnanie vstupnej investície s TČ a elektrokotlom a návratnosť TČ (návratnosť TČ do 4 rokov)

Poznámka: pri porovnaní  je použité TČ Panasonic Aquarea SDC 9kW 3-fázové + zásobník TV 200l (6.300 EUR).

Pokiaľ by bola cena zostavy TČ napr. 10.000 EUR, výsledok bude trocha iný (návratnosť = 7,03 roka)!!!

Z ekonomického hľadiska by návratnosť TČ mala byť do 6-6,5 roka (cca 1/3 životnosti TČ)

3. Návrh výkonu tepelného čerpadla.

Výsledkom je návrh konkrétneho typu tepelného čerpadla (výkon, vykurovanie/chladenie, príprava TV)

V príklade (viď ......)  je pre RD model 1- bungalov zvolené prísne kritérium na TČ: Tbiv = -15st.C, t. j. tepelné čerpadlo musí bez pomocného (bivalentného zdroja) zabezpečiť vykurovanie a prípravu teplej vody do -15st.C.

4. Odporučenie pre realizáciu vykurovacieho systému: podlahového kúrenia, resp. radiátorov.

Prečo?

Spotrebič tepla (dom) - zdroj tepla (tepel. čerpadlo) - výmenník tepla (vykurovací systém) - musia byť vyvážené!

Ak sme v príklade vyššie navrhovali výkon tepelného čerpadla, tak vykurovací systém musí preniesť  požadované množstvo tepla do interéru!!!

Pre podlahovku je to tzv. tepelný tok (W/m2) pre radiátory tepelný výkon pre príslušný teplotný spád.

Príklad pre RD model 1 - bungalov: podlahové kúrenie má plochu 100m2). Pre teplotu -16st.C musí odovzdať 6kW tepla, t.j. tepelný tok 60/m2.

To sú pomerne prísne požiadavky, pokiaľ má byť teplota vody čo najnižšia.

Vhodné podklady pre návrh a dimenzovanie podlahového kúrenia ponúka napr. fa UNIVENTA (str. 14-15), ktorej produkty rovnako odporúčame do pozornosti.

www.univenta.sk/wp-content/uploads/2013/05/Podlahov%C3%A9-vykurovanie-mokr%C3%BD-proces.pdf

Z uvedených odkazov sa dá určiť, že pre tepelný tok 60W/m2 je potrebná rozteč potrubia najmenej 15cm (pokládací systém 25/5) a teplota vody 39-43st.C podľa druhu podlahoviny (dlažba, koberec, parkety).

Chladenie - pokiaľ bude realizované - vykonávame návrh komponentov pre chladenie (fancoily).

Základné odkazy - fancoily Sabiana:

www.klimavex.sk/priemysel/fancoily/sabiana/

 

 

 ---------------------------------------------------