Merné teplo materiálov

26.06.2012 10:02

 

Merné teplo vody je 4180 Jkg-1°K-1 = 4 180 000 Jm-3°K-1 = 4,18 MJm-3°K-1 = 1000 kcal
t.j. pre ohriate 1 m3 vody o 1°C spotrebujeme 4,18MJ alebo 1000kcal, alebo 1,161 kWh!!!

 

Merné teplo suchého vzduchu (20°C) je 1010Jkg-1°K-1 = 1212 Jm-3 = 0,001211 MJm-3,

t.j. pre ohriatie 1 m3 vzduchu o 1°C spotrebujeme 0,001211MJ, alebo 0,3kcal, alebo 0,336Wh

t.j. merné teplo vzduchu je cca 3500 x nižšie ako vody!!!

 

Pre ilustráciu: ak napríklad odvetráme v priebehu dňa v dome 200m3 vzduchu s výmenou teploty o 20 stupňov (vnútri 20, vonku 0),

tak na jeho opätovné zohriatie potrebujeme 1200 kcal, resp. 1,34kWh.
 

Merné teplo betónu je ~ 950 Jkg-1°K-1 = 2 090 000 Jm-3°K-1 = 2,09 MJm-3°K-1
to znamená, že pre ohriate 1 m3 betónu o 1°C spotrebujeme 2,09 MJ alebo 0,58 kWh
Pokiaľ má betónová doska hrúbku 5cm, pre ohriate 1m2 tejto dosky o 1°C spotrebujeme 0,029 kWh.

t.j. merné teplo betónu je cca  2 x nižšie ako vody!!!

 

Pre ilustráciu: ak máme pri podlahovom kúrení v dome o rozlohe 100m2 akumulačnú betónovú vrstvu 5cm, tak celkový objem betónu je 5m3. To absorbuje pri rozdiele teplôt o 5 stupňov (pokles podlahovej teploty z 28 na 23) energiu v objeme 12500 kcal, resp. 14,5 kWh. To bohato postačuje na prekrytie výseče nízkeho tarifu počas 1hodiny.